Kierunek Elektronika i Telekomunikacja
Podstawy elektrotechniki I i II (sem. 1 i 2, studia S1 oraz sem. 2 i 3 studia NZ1)
Podstawy przetwarzania sygnałów (sem. 3, studia S1 oraz sem. 4 studia NZ1)
Komputerowa analiza układów elektronicznych (sem. 4, studia S1)
Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów (sem. 5 studia NZ1)
System Level Modeling and Design (sem. 1 studia S2)
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (sem. 1 studia S2)
Projektowanie układów analogowo-cyfrowych (sem. 2 studia S2)


Kierunek Automatyka
Elektrotechnika i elektromechanika (sem. 2 studia S1)


Kierunek Informatyka
Podstawy elektrotechniki I i II (sem. 1 i 2, studia S1)


Kierunek Makrokierunek (Macrofaculty) - zajęcia w języku angielskim
Circuit theory I i II (sem. 1 i 2, studia S1)
Fundamentals of signal processing (sem. 5, studia S1)
Theory of information and coding (sem. 2 studia S2)


Kierunek Teleinformatyka
Elektrotechnika (sem. 1 i 2, studia S1)
Przetwarzanie sygnałów analogowych i cyfrowych (sem. 3, studia S1)
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (sem.2 studia S2)

 

Przedmioty obieralne
Programowanie mikrokontrolerów ARM serii STM3

 

Studia doktoranckie kierunek Elektronika
Zaawansowane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów
Modelowanie systemów wbudowanych w językach SystemC i SystemVerilog
Wybrane metody projektowania systemów elektronicznych (część 2)
Współczesne metody diagnostyki i testowania układów