Laboratorium Podstaw Elektrotechniki (sala 804)
Na zajęciach prowadzonych w laboratorium studenci mogą zapoznać się praktycznie z najważniejszymi prawami obwodów elektrycznych, stanowiącymi niezbędną podstawę do zrozumienia i studiowania elektroniki. Zaplecze sprzętowe daje możliwość badania obwodów prądu stałego i przemiennego.
Laboratorium posiada 6 stanowisk wyposażonych w oscyloskopy, generatory funkcyjne, multimetry cyfrowe, częstościomierze i regulowane zasilacze.
Prowadzone przedmioty:
Podstawy Elektrotechniki I i II dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach stacjonarnych i zaocznych,
Circuit Theory dla Makrokierunku.


Laboratorium Przetwarzania Sygnałów (sala 822)
W laboratorium prowadzone są zajęcia zapoznające studentów z podstawowymi problemami przetwarzania sygnałów. Wyposażone jest ono w stanowiska do przeprowadzenia modulacji i demodulacji amplitudy (AM, AM-SC), próbkowania sygnałów i modulacji amplitudy impulsów, a także analizy widma. Laboratorium wykorzystywane jest również przez dyplomantów i koła naukowe.
Posiada 6 stanowisk wyposażonych w oscyloskopy cyfrowe i dwukanałowe cyfrowe generatory funkcyjne.
Prowadzone przedmioty:
Przetwarzanie Sygnałów Analogowych i Cyfrowych dla kierunku Teleinformatyki,
Fundamentals of Signal Processing dla Makrokierunku


Laboratorium komputerowe (sala 825)
Jest to uniwersalne laboratorium wyposażone w 16 komputerów. W razie potrzeb stanowiska uzupełniane są o oscyloskopy cyfrowe i generatory współpracujące ze środowiskiem LabView firmy National Instruments. W laboratorium prowadzone są zajęcia dla trzech kierunków: Elektroniki i Telekomunikacji, Teleinformatyki oraz Makrokierunku.
Prowadzone przedmioty:
Podstawy Przetwarzania Sygnałów,
Przetwarzanie Sygnałów Analogowych i Cyfrowych,
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów,
Fundamentals of Signal Processing,
System Level Modeling and Design,
Programowanie mikrokontrolerów ARM serii STM32,
Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (zaoczne),
Podstawy Telekomunikacji, Komputerowa Analiza Układów Elektronicznych,
Sieci Komputerowe.