avatar300

  adiunkt ze stop. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów, z-ca dyrektora d/s dydaktyki

  pokój 823     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  telefon 32 237 16 66

  plan zajęć

Obszar zainteresowań naukowych:

  • przetwarzanie sygnałów cyfrowych,
  • projektowanie filtrów cyfrowych,
  • filtry adaptacyjne,
  • przetwarzanie obrazów.

 

Rozprawa doktorska:

Tytuł rozprawy: „Cyfrowe przetwarzanie sygnału pochodzącego z elektromagnetycznego czujnika przepływu zasilanego pulsującym prądem stałym".

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 1989

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Macura

 

Monografia habilitacyjna:

Tytuł monografii: „Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia"

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektronika Z. 231, Gliwice 2009.

 

Książki:

IZYDORCZYK J., KONOPACKI J. „Filtry analogowe i cyfrowe”, PAN Oddział w Katowicach, Wydawnictwo PKJS 2003 (za książkę autorzy otrzymali Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, data przyznania: 1.10.2004).

 

Patenty:

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J. „Wzmacniacz pomiarowy impulsów prostokątnych zwłaszcza małej częstotliwości” Pat. nr 148656, opis patentowy opublikowano 31.03.1990.

 

Wybrane najważniejsze publikacje:

KONOPACKI J., The Frequency Transformation by Matrix Operation and Its Application in IIR Filters Design, IEEE Signal Processing Letters, vol.12, no.1, January 2005, pp.5-8.

ANDERSSON S., KONOPACKI J., DĄBROWSKI J., SVENSSON C., SC Filter for RF Sampling and Downconversion with Wideband Image Rejection, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Kluwer-Springer, vol.49, no.2, October 2006, pp.115-122.

M. WALUŚ, K. BERNACKI, J. KONOPACKI, „Impact of NIR wavelength lighting in image acquisition on finger vein biometric system effectiveness”, Opto-Electronics Review 25 (2017) pp.263–268.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA: “Estimation of filter order for prescribed, reduced group delay FIR filter design”, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 63, No. 1, 2015, pp. 209-216

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, “SC Filter for RF Downconversion with Wideband Image Rejection”, in Proc. IEEE ISCAS, May 21-24, Greece 2006, pp.3542-3545.

J.KONOPACKI, K.MOŚCIŃSKA  „A Simplified Method for IIR Filter Design with Quasi-Equiripple Passband and Least-Squares Stopband” 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, December 11-14, 2007, Marrakech, Morocco, pp. 302-305.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Implementation of A/D Network Macromodels in PWL Functional-Level Simulator, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol.44, No.3, 1996, pp. 293-312.

J. KONOPACKI “IIR Filters Design Procedures Based on Digital Frequency Transformations”, IFAC Workshop PDS 2004, Gliwice-Kraków, November 18th – 19th, 2004, pp. 361-365.

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J., A New Structure for LF Square Wave Amplification, Electronic Engineering, Dec. 1989, pp.27-28.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., A/D Converter for Square Wave Amplitude Measurements, Electronic Engineering, Sept. 1986, pp.34-35.

 

Zakończone przewody doktorskie:

Michał Waluś  „Rozpoznawanie osób na podstawie układu naczyniowego palców dłoni”,

dyscyplina: elektronika, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice, 2016.

 

Skrypty dydaktyczne:

KONOPACKI J. (red.), IZYDORCZYK J., MACHNIEWSKI J. MOŚCIŃSKA K., TYMA G. "Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów - laboratorium", skrypt Pol. Śl. nr 2180, Gliwice 1999.

 

Publikacje  w porządku chronologicznym:

KONOPACKI J. Próba zastosowania teorii katastrof do opisu wybranych obwodów nieliniowych, Mat. V Krajowej Konferencji TOiUE Łódź-Sulejów 1982, s. 93-97.

KONOPACKI J. Analiza tolerancji w układach nieliniowych zawierających element o charakterystyce typu N, Mat. VI Krajowej Konferencji TOiUE Gliwice-Kozubnik 1983.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J. Synteza makromodeli analogowych układów scalonych z wykorzystaniem ortogonalnych funkcji czasu, Mat. VII Krajowej Konferencji TOiUE Kazimierz Dolny n/Wisłą 1984, s.264-270.

KONOPACKI J. „Algorytm wyznaczania rezystancji dla wybranych przekształtników diodowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka Z.73, Gliwice 1984, s.41-56.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J „A/D Converter for Square Wave Amplitude Measurements”, Electronic Engineering, Sept. 1986, pp.34-35.

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J. „Przepływomierz elektromagnetyczny z pulsującym polem stałym”, Pomiary Automatyka Kontrola Nr 7 1986.

KONOPACKI J. Metoda cyfrowego wyznaczenia amplitudy fali prostokątnej w obecności zakłóceń, Mat. IX Krajowej Konferencji TOiUE Szklarska Poręba 1986, s.511-516.

KONOPACKI J. Filtracja adaptacyjna fali prostokątnej, Mat. X Krajowej Konferencji TOiUE Gdańsk 1987, s.639-644.

KONOPACKI J. Adaptacyjny filtr uśredniający, Mat. XI Krajowej Konferencji TOiUE Rytro 1988, s.46-51.

KONOPACKI J, DĄBROWSKI J., „A New Structure for LF Square Wave Amplification”, Electronic Engineering, Dec. 1989, pp.27-28.

KONOPACKI J. „Blokowa filtracja adaptacyjna w dziedzinie widma Walsha”, XIII KKTOiUE, Bielsko-Biała 1990, tom1, s.129-134.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Experience with Block Waveform Relaxation for Analog Networks, Mat. XIV KKTOiUE, Waplewo 1991, s. 145-150.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., HYBRID: A Mixed‑Mode Simulator for A/D Networks, Mat. XV KKTOiUE, Szczyrk 1992, s.103-108.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Delay Models for Mixed-Mode Timing Verification of Bipolar Circuits, Mat. XVI KKTOiUE, Kołobrzeg 1993, s.193-198.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., A/D Networks Functional-Level Macromodeling with Piecewise Linear Signals, Mat. XVII KKTOiUE, Polanica 1994, s. 353-358.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Implementation of Analog Macromodels in PWL Functional-Level Simulator, Mat. XVIII KKTOiUE, Zakopane .1995, s. 251-256.

DĄBROWSKI J., KONOPACKI J., Implementation of A/D Network Macromodels in PWL Functional-Level Simulator, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol.44, No.3, 1996, pp. 293-312.

KŁOSOWSKI P, KONOPACKI J. „Text-to-Speech System for Polish” Mat. XIX KKTOiUE, Kraków-Krynica 1996, s.445-450.

KONOPACKI J. „Cyfrowa analiza i synteza sygnału mowy”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektronika Z.5, 1996, s.115-135.

MARCINIAK B., STROZIK M., KONOPACKI J., DĄBROWSKI J., „Computer Controlled Growth of Organic Crystal from Solutions”, Proc. SPIE, Solid State Crystals: Growth and Characterization, vol.3178, pp 90-93, July 1997.

KONOPACKI J. „Filtry aktywne firmy MAXIM”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektronika Z.7, 1997, s.67-90.

KONOPACKI J. (red.), IZYDORCZYK J., MACHNIEWSKI J. MOŚCIŃSKA K., TYMA G. "Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów - laboratorium", skrypt Pol. Śl. nr 2180, Gliwice 1999.

SUCHOJAD Z., KONOPACKI J. „Porównanie efektywności algorytmów adaptacyjnych z rodziny LMS w tłumienia echa w linii telefonicznej”, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz 2001, s.318-325.

KONOPACKI J. „Projektowanie na podstawie wzorca analogowego filtrów NOI o dokładnie określonych gabarytach”, I Krajowa Konferencja Elektronik, Kołobrzeg 2002, s.265-270.

KONOPACKI J. STROZIK M., MAJKUT M. „Komputerowy przyrząd do pomiaru drgań własnych łopatek wentylatorów osiowych”, II Krajowa Konferencja Elektronik, Kołobrzeg 2003, s.591-596.

IZYDORCZYK J., KONOPACKI J. „Filtry analogowe i cyfrowe”, PAN Oddział w Katowicach, Wydawnictwo PKJS 2003.

J. KONOPACKI „Wykorzystanie rachunku macierzowego do transformacji częstotliwościowych filtrów analogowych i cyfrowych”, III Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg  2004, s.139-144.

J. KONOPACKIThe Digital Frequency Transformation by Matrix Operation and Its Application in IIR Filters Design”, Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems, 13-15 Sept. Poznań 2004, pp. 43-46.

J. KONOPACKI “IIR Filters Design Procedures Based on Digital Frequency Transformations”, IFAC Workshop PDS 2004, Gliwice-Kraków, November 18th – 19th, 2004, pp. 361-365.

J. KONOPACKI “The Frequency Transformation by Matrix Operation and Its Application in IIR Filters Design”, IEEE Signal Processing Letters, vol.12, no.1, pp.5-8, January 2005

J. KONOPACKI „Wykorzystanie rachunku macierzowego do transformacji częstotliwościowych filtrów cyfrowych o współczynnikach zespolonych”, IV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo  2005, s.165-170

S ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, „RF-Sampling Mixer for Zero-IF Receiver with High Image-Rejection”, Proc. of Swedish System-on-Chip Conference, Tammsvik, April 18-19,2005, pp.4.

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, „RF-Sampling Mixer for Zero-IF Receiver with High Image-Rejection”, Proc. of 12-th Inter. Conf. MIXDES, Kraków, Poland 2005, pp. 185-188.

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON ”Radiowy mieszacz próbkujący z konwersją bezpośrednią i dużym tłumieniem w kanale pasożytniczym”, Elektronika, nr 10, 2005, s.11-13.

J. KONOPACKI „Dobór opóźnienia grupowego dla filtrów NOI projektowanych metodą bezpośredniej syntezy”  V Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo  2006, s.187-192

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, “SC Filter for RF Downconversion with Wideband Image Rejection”, in Proc. IEEE ISCAS, May 21-24, Greece 2006, pp.3542-3545.

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, “Noise Analysis and Noise Estimation of an RF Sampling Front-End with SC Decimation Filter” Proc. MIXDES’06, Gdynia, Poland, pp.343-348, June 2006.

J. KONOPACKI “Filter Order and Group Delay Estimation for Quasi-Equiripple IIR Filters Design” Proceedings of International Conference on Signals & Electronic Systems, ICSES Sept. 17-20, 2006, Lódź, Poland, pp.271-274

J. DĄBROWSKI, S. ANDERSSON, C. SVENSSON, J. KONOPACKI, “SC Filter Design for RF Applications” Proceedings of International Conference on Signals & Electronic Systems, ICSES, Sept. 17-20, 2006, Lódź, Poland, pp.341-344.

S. ANDERSSON, J. KONOPACKI, J. DĄBROWSKI, C. SVENSSON, “SC Filter for RF Sampling and Downconversion with Wideband Image Rejection”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Kluwer-Springer, vol.49, no.2, pp.115-122, October 2006.

J. KONOPACKI „Projektowanie filtrów NOI o liniowej fazie”  VI Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo  2007, s.195-200. (też Elektronika, Nr 11/ 2007, s.118-120)

J. KONOPACKI, K.MOŚCIŃSKA  „A Simplified Method for IIR Filter Design with Quasi-Equiripple Passband and Least-Squares Stopband” 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, December 11-14, 2007, Marrakech, Morocco, pp. 302-305.

J. KONOPACKI „Radiowe mieszacze próbkujące - kierunki rozwoju”, Prace Komisji Naukowych, PAN O/Katowice, Zeszyt 31, s.86-88, Katowice 2007.

J. KONOPACKI „Porównanie złożoności obliczeniowej algorytmów realizujących filtry NOI i SOI o liniowej charakterystyce fazowej”  VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo  2008, s.411-416. (też Elektronika, Nr 11/2008 s.181-183).

J. KONOPACKI Group Delay and Filter Order Estimation for Least-Squares Design of IIR Filters with Unequal Number of Poles and Zeros”, Proceedings of International Conference on Signals & Electronic Systems, ICSES, Sept. 14-17, 2008, Kraków, Poland, pp.339-342

J. KONOPACKI „Projektowanie pasmowych filtrów NOI”  Elektronika, Nr 10/2009, s.26-29 (także Materiały VIII Krajowej Konferencji Elektroniki, Darłowo,  2009, s.323-328).

KONOPACKI J., Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia, (monografia) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektronika Z. 231, Gliwice 2009.

A.MILIK, A PUŁKA, J.KONOPACKI: „Analiza efektywności i kosztów sprzętowej realizacji filtrów cyfrowych o zadanej liniowej charakterystyce fazowej”, Czasopismo „Elektronika” Nr 9 (2010), str. 40-43.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA „A Quasi-Equiripple Design of IIR Filters with Unequal Number of Poles and Zeros” Proceedings of 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES, Wrocław, 24-26 June 2010, pp. 541-545.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA ”Comments on linear-phase IIR filter design using weighted LS optimization” Proceedings of International Conference on Signals & Electronic Systems, ICSES, Gliwice – Poland, September 7 – 10, 2010, pp. 241-244.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA "A Procedure for Quasi-Equiripple Linear-Phase IIR Filters Design", International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.56, no.4, 2010, pp.393-398.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA, „Projektowanie filtrów SOI o zadanej wartości opóźnienia grupowego”, Materiały: XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 10-13.06.2013, s. 213-218 (CD)

MICHAŁ WALUŚ, JACEK KONOPACKI: „Wykorzystanie transformacji Hougha w systemie biometrycznym układu naczyniowego palców dłoni”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, nr 12, 2013, s 150-153.

J. KONOPACKI, K. MOŚCIŃSKA, „Linear-phase IIR Filter Design Based on FIR Prototype with Prescribed Group Delay”, Proceedings of 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES, Lublin, 19-21 June 2014, pp. 459-463.

J. Konopacki, K. Mościńska: “Estimation of the Linear-phase IIR Filter Order Based on FIR Prototype with Prescribed Group Delay”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.5, no.3, 2014, pp. 105-110.

J. Konopacki, K. Mościńska: “Estimation of filter order for prescribed, reduced group delay FIR filter design”, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 63, No. 1, 2015, pp. 209-216.

M. Waluś, K. Bernacki, M. Nycz, J. Konopacki, “NIR Finger Vascular System Imaging in Angiology Applications”, Proceedings of 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES, Toruń, 25-27 June 2015, pp. 69-73.

M. Waluś, K. Bernacki, J. Konopacki, „System akwizycji obrazów układu naczyniowego palców dłoni”, Materiały: XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 6-10.06.2016, s. 520-525.

M. Waluś, K. Bernacki, J. Konopacki, „Impact of NIR wavelength lighting in image acquisition on finger vein biometric system effectiveness”, Opto-Electronics Review 25 (2017) pp.263–268.