zebranie Zakładu (sala 804 o godzinie 845)

zebranie Instytutu (aula F o godzinie 830)

 

Semestr zimowy 2019/2020

08.10.2019
Mgr inż. Sebastian Temich - Testowanie i identyfikacja wybranych parametrów specyfikacji projektowej układów elektronicznych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej

22.10.2019
Dr inż. Krzysztof Bernacki - Modelowanie oraz analiza dynamiki falowników przeznaczonych dla UPS

05.11.2019
Mgr inż. Krzysztof Hanzel „Wykorzystanie logiki rozmytej do korekcji odległości pochodzącej z UWB”

12.11.2019
Dr inż. Wojciech Sułek - Systemy kodowania LDPC nad ciałem Galois z efektywną implementacją kodera i dekodera

26.11.2019
Mgr inż. Ernest Antolak "Konfiguracja wielozadaniowego systemu czasu rzeczywistego pod kątem przewidywalności czasowej"

03.12.2019
Mgr inż. Krzysztof Paszek „Wykorzystanie uczenia maszynowego do zwiększenia dokładności pozycjonowania obiektów będących w ruchu”

10.12.2019
Dr hab. inż. Adam Popowicz - Aspekty techniczne obrazowania astronomicznego i satelitarnego – przegląd prac badawczych 2014-2019

17.12.2019
Sprawy bieżące (godzina 9:00)

 

Semestr letni 2018/2019

26.02.2019
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej

5.03.2019
Sprawy organizacyjne (godz. 9:00)

19.03.2019
Dr inż. Paweł Kasprowski (Instytut Informatyki) – Analiza sygnału ruchu oka

26.03.2019
Mgr inż. Krzysztof Paszek „Algorytmy zwiększające dokładność predykcji pozycji obiektów będących w ruchu”

2.04.2019
Mgr inż. Krzysztof Hanzel „Autonomicznie poruszający się pojazd, skonstruowany w oparciu o platformę Lego Mindstorms i podsystem UWB”

16.04.2019
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Telekomunikacji

7.05.2019
Mgr inż. Sebastian Temich „Skrócenie czasu testowania wybranych parametrów specyfikacji projektowych wybranych układów CMOS”

14.05.2019
Prof. dr hab. Józef Kozak (New Technologies Aesculap AG, Tuttlingen, Niemcy) – Inżynieria w diagnostyce, chirurgii i rehabilitacji

21.05.2019
Mgr inż. Ernest Antolak "Przeplot wątków w systemach wielordzeniowych"

28.05.2019
Dr hab. inż. Tomasz Golonek „Optymalizacja rozkładu gęstości impulsów strumienia testującego AUE”

11.06.2019
Dr inż. Mirosław Chmiel – Szybkodziałające sterowniki PLC z jednostką centralną o bitowo-słowowej strukturze

18.06.2019
Sprawy organizacyjne (godz. 9:00)

 

Semestr zimowy 2018/2019

09.10.2018
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów. Sprawy organizacyjne Instytutu Elektroniki w roku akademickim 2018/2019

23.10.2018
Dr inż. Adam Milik "Synteza układów sterujących i obliczeniowych implementowanych w strukturach FPGAh"

06.11.2018
Mgr inż. Ernest Antolak "Model systemu czasu rzeczywistego opartego o procesor potokowy z przeplotem wątków”

13.11.2018
Dr inż. Cuma Tyszkiewicz (Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki) "Badania i optymalizacja jedno i dwuwymiarowych planarnych struktur światłowodowych do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego"

20.11.2018
Mgr inż. Krzysztof Hanzel "Wpływ wielopoziomowej filtracji danych na odczyty z systemu pozycjonowania opartego o technologię UWB”

27.11.2018
Mgr inż. Sebastian Temich "Testowanie specyfikacji projektowych wybranych układów CMOS”

04.12.2018
Mgr inż. Krzysztof Paszek "Algorytmy zwiększające precyzję pozycjonowania obiektów będących w ruchu”

11.12.2018

Dr inż. Krzysztof Bernacki, mgr inż. Łukasz Dyga "Sprawozdanie ze stażu naukowego na uniwersytecie w Aalborg w Danii"

18.12.2018
Spotkanie przedświąteczne (godz. 9:30)

15.01.2019
Dr inż. Tomasz Przybyła "Filtracja projekcyjna z grupowaniem danych"

22.01.2019
Podsumowanie semestru

 

 Semestr letni 2017/2018

27.02.2018
Dr Roman Krzanowski, prof. wizytujący "Moralność robota"

20.03.2018
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych

10.04.2018
Mgr inż. Sebastian Temich "Zastosowanie algorytmu genetycznego i sztucznej sieci neuronowej do identyfikacji wybranych parametrów specyfikacji projektowej generatora VCO”

17.04.2018
Mgr inż. Paweł Rybka "Symulacja procesu starzenia z wykorzystaniem komory termicznej”

24.04.2018
Prof. dr hab. inż. Jacek Łęski "Metody oceny jakości badań naukowych"
Dr hab. Piotr Zawadzki "Działalność publikacyjna jako uświadomiona konieczność"

08.05.2018
Mgr inż. Krzysztof Hanzel "Filtracja danych pochodzących z UWB”

15.05.2018
Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański "Metody obliczeniowe w modelach mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa"

22.05.2018
Mgr inż. Krzysztof Paszek "Zwiększanie dokładności pozycjonowania obiektów wewnątrz budynków”

05.06.2018
Sprawy organizacyjne (godz. 9:00)

12.06.2018
Mgr inż. Sebastian Porębski "Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych"

 

Semestr zimowy 2017/2018

03.10.2017
Sprawy organizacyjne Instytutu Elektroniki w roku akademickim 2017/2018

10.10.2017
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski "Podsumowanie sesji letniej”

17.10.2017
Dr inż. Robert Czabański "Jakościowa ocena stanu płodu w oparciu o dedykowane systemy rozmyte"

24.10.2017
Mgr inż. Krzysztof Paszek "Lokalizacja poruszających się obiektów na podstawie analizy sygnałów z sensorów MEMS”

07.11.2017
Mgr inż. Paweł Rybka “Enhanced Reliability of ADAS Sensors Based on the Observation of the Power Supply Current and Neural Network Application”

14.11.2017
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Podstaw Elektroniki i Radiotechniki

21.11.2017
Mgr inż. Krzysztof Hanzel "Opracowanie i optymalizacja algorytmu lokalizującego obiekty z wykorzystaniem technologii UWB”

28.11.2017
Mgr inż. Sebastian Temich "Testowanie wybranych parametrów specyfikacji projektowej generatora VCO"

05.12.2017
Dr hab. inż. A. Pułka "Metody szacowania parametrów pasożytniczych w projektowaniu układów scalonych”

12.12.2017
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zespole Mikroelektroniki i Nanotechnologii

19.12.2017
Spotkanie przedświąteczne (godz. 9:30)

09.01.2018
Dr Roman Krzanowski – prof. wizytujący "Moralność robota"

16.01.2018
Mgr inż. Przemysław Koszela "Układy radiowe z możliwością bezprzewodowego wybudzania, o ultra niskim poborze energii - przegląd rozwiązań

23.01.2018
Podsumowanie semestru

 

Semestr letni 2016/2017

21.02.2017
Dr inż. Robert Czerwiński "Metody syntezy i odwzorowania technologicznego automatów sekwencyjnych dla struktur programowalnych typu PAL"

7.03.2017
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Statystyczna analiza pomiaru RSSI w pomieszczeniach zamkniętych dla pasm nielicencjonowanych 433 MHz, 868 MHz; 2,4 GHz oraz 5 GHz”

21.03.2017
Dr hab. inż. Paweł Skruch (DELPHI POLAND S.A., Kraków) "Kluczowe zagadnienia badawcze w projektowaniu samochodów autonomicznych"

11.04.2017
Mgr inż. Sebastian Temich "Testowanie specyfikacji projektowej generatora VCO”

25.04.2017
Dr inż. Michał Kozielski "Meta-uczenie się dla strumieni danych"

9.05.2017
Dr hab. inż. A. Pułka "Metody wspomagania projektowania analogowo-cyfrowych układów scalonych na przykładzie systemu firmy CADENCE”

16.05.2017
Dr inż. Kazimierz Drabczyk (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków) "Metody formowania elektrod metalowych i kontaktów metal-półprzewodnik krzemowego krystalicznego ogniwa fotowoltaicznego"

23.05.2017
Dr inż. T. Golonek "Ewolucyjna metoda testowania specyfikacji analogowych układów elektronicznych"

6.06.2017
Podsumowanie semestru (godz. 9:00)

13.06.2017
Zebranie Instytutu

 

Semestr zimowy 2016/2017

4.10.2016
Dr inż. Tomasz Rudnicki, dr inż. Robert Czerwiński "Wyniki badań układu napędowego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi"

11.10.2016
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski "Podsumowanie sesji rok ak. 2015/2016, nowe regulacje dot. zaliczeń w rok ak. 2016/2017”

25.10.2016
Dr Martin Lloyd (Farside Technology, Wlk. Brytania), mgr inż. Aleksander PACHOLE (AtestGaz) "Bezpieczeństwo funkcjonalne. Znaczenie projektantów programowanej elektroniki wbudowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego urządzeń i obiektów przemysłowych"

15.11.2016
Dr inż. Jacek Chęciński "Układy elektroniczne dla instalacji oświetleniowych wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła"

29.11.2016
Dr inż. Tomasz Golonek, dr inż. Jan Machniewski "Prezentacja laboratorium Programowania mC serii STM32”

13.12.2016
Dr inż. Piotr Kowalik "Cienkie warstwy na bazie stopu Ni-P wytworzone metodą chemicznej metalizacji w mikroelektronice i nanotechnologii"

6.12.2016
Mgr inż. Sebastain Temich "Metoda testowania specyfikacji projektowej generatora VCO”

20.12.2016
Spotkanie przedświąteczne (godz. 9:30)

3.01.2017
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Wpływ częstotliwości pomiarowej na dokładność lokalizacji wewnątrz pomieszczeń”

10.01.2017
Dr inż. Wojciech Sułek "Wybrane zagadnienia implementacji systemów kodowania korekcyjnego LDPC"

17.01.2017
Podsumowanie semestru

 

Semestr letni 2015/2016

23.02.2016
Dr inż. Lucyna Grządziel (Instytut Fizyki – CND) "Struktury warstwowe ftalocyjaniny miedzi (CuPc) w aspekcie zastosowań w nanoelektronice organicznej"

15.03.2016
Dr inż. Tomasz Rudnicki, dr inż. Robert Czerwiński "Wyniki badań układu napędowego z silnikiem sinusoidalnym z magnesami trwałymi"

12.04.2016
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Podsumowanie badań dotyczących diagnostyki uszkodzeń”

19.04.2016
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Wybrane aspekty badań dotyczących diagnostyki analogowych układów elektronicznych"

26.04.2016
Mgr inż. Michał Waluś, dr hab. inż. Jacek Konopacki "System akwizycji obrazów układu naczyniowego palców dłoni”

10.05.2016
Dr hab. inż. A. Pułka "Wybrane aspekty przeszukiwania przestrzeni projektowej elektronicznych systemów wbudowanych”

17.05.2016
Mgr inż. Krzysztof Bernacki "Zagadnienia dynamiki falowników napięcia współpracujących ze źródłami niskiego napięcia stałego"

24.05.2016
Dr inż. T. Golonek "Testowanie funkcjonalne analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem przekształcenia FFT"

31.05.2016
Mgr inż. Sebastain Temich "Wpływ parametrów regulatora rozmytego na poprawę komfortu jazdy wózka inwalidzkiego”

14.06.2016
Mgr inż. Tomasz Moroń "Zastosowanie dynamicznego nieliniowego wyrównywania w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych"

 

Semestr zimowy 2015/2016

6.10.2015
Dr inż. Tomasz Garbolino "Wybrane zagadnienia dotyczące testowania i diagnostyki połączeń między blokami wbudowanymi w jednoukładowych cyfrowych systemach"

13.10.2015
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski "Wykorzystanie kanału informacyjnego do oszacowania zależności pomiędzy kwizem a egzaminem”

20.10.2015
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Badania w aspekcie transmisji siecią elektroenergetyczną – przegląd”

27.10.2015
Mgr inż. Dominika Raróg-Ośliżlok (Biuro Obsługi Projektów Europejskich) "Praktyczne wskazówki jak włączyć się w badawcze programy europejskie"

Justyna Grzebniewska (Akcelerator Technologiczny Gliwice) "Fundusz zalążkowy ATG Gliwice"

3.11.2015
Dgr inż. Sebastian Temich "Samopoziomowanie obiektów przy zastosowaniu układu regulacji rozmytej”

17.11.2015
Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk "Wskazówki dla autorów publikacji w czasopismach IEEE"

1.12.2015
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Pomiar prędkości w warsztacie elektronika”

15.12.2015
Dr inż. Tomasz Golonek "Sygnaturowe metody diagnostyki analogowych układów elektronicznych (AUE)"

22.12.2015
Sprawy bieżące (godz. 9:30)

12.01.2016
Dr inż. Jerzy Ihnatowicz "Zagadnienia analizy obrazów w zastosowaniach przemysłowych"

19.01.2016
Dr hab. inż. Damian Grzechca "Laboratorium PPS – modernizacja”

 

Semestr letni 2014/2015

24.02.2015
Dr inż. Tomasz Topa "Akceleracja sprzętowa metody momentów za pomocą kart graficznych"

3.03.2015
Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski "Ogniwa słoneczne: parametry charakterystyczne oraz zastosowanie w świetle ustawy o OZE z dnia 20.02.2015"

10.03.2015
Dr inż. T. Golonek "Staż w przemyśle - warto czy nie?"

17.03.2015
Dr inż. Kazimierz Gut (Katedra Optoelektroniki Pol. Śl.) "Wykorzystanie optycznych falowodów planarnych w układach interferometrów jednowiązkowych"

14.04.2015
Dr hab. inż. A. Pułka "Przegląd technik weryfikacji w projektowaniu elektronicznych systemów wbudowanych”

21.04.2015
Dr inż. Norbert Henzel "Detekcja zespołów QRS z zastosowaniem Dekompozycji Empirycznej"

28.04.2015
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Stanowisko pomiarowe wybranych parametrów transmisji PLC”

5.05.2015
Dr inż. T. Golonek "Zastosowanie modulacji gęstości impulsów do generowania zoptymalizowanego pobudzenia testującego AUE"

12.05.2015
Dr inż. Monika Kwoka "Technologia i charakteryzacja wybranych niskowymiarowych nanostruktur dwutlenku cyny SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych"

26.05.2015
Sprawy dydaktyczne

2.06.2015
Dr inż. Tomasz Garbolino "Wybrane zagadnienia dotyczące testowania i diagnostyki połączeń między blokami wbudowanymi w jednoukładowych cyfrowych systemach"

 

Semestr zimowy 2014/2015

7.10.2014
Zebranie okolicznościowe z okazji 40-lecia Instytutu Elektroniki

28.10.2014
Grzegorz Studziński (Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej) "Broker Technologii jako czynnik kreujący współpracę środowiska naukowego i przemysłowego"

18.11.2014
Dr inż. Bogdan Lent (Profesor wizytujący Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej), dr inż. Adam Pawlak "Czynniki sukcesu aplikacji i realizacji europejskich projektów badawczych i wdrożeniowych"

25.11.2014
Mgr inż. Łukasz Golly, "Współbieżne modelowanie przewidywalnych czasowo elektronicznych systemów wielozadaniowych w języku SystemC"

2.12.2014
prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski "Moodle based Assessment Program in Flipped Classroom”

16.12.2014
Marcin Kapczyński (Thomson Reuters) "Baza Web of Science – tworzenie raportów cytowań autorskich i obliczanie indeksu Hirscha, ocena parametryczna czasopism w bazie Journal Citation Reports"

23.12.2014
Sprawy bieżące (godz. 9:30)

13.01.2015
Mgr inż. Michał Sitarz "Analiza porównawcza właściwości powierzchniowych jedno- i dwuwymiarowych nanostruktur dwutlenku cyny SnO2"

20.01.2015
Dr inż. Łukasz Chruszczyk "Pomiar wybranych parametrów sieci energetycznej w kontekście komunikacji PLC”